ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Capital έχει δεσμευτεί για την παροχή ποιοτικών, ασφαλών και αποτελεσματικών θαλάσσιων μεταφορών, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς και τα πρότυπα του κλάδου, καθώς και σύμφωνα με την μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος με έναν ιδιαίτερα δεοντολογικό τρόπο.

Η Capital λειτουργεί σύμφωνα με ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, σε συμμόρφωση με τον κώδικα ISM του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Το σύστημα διαχείρισης της Capital είναι επίσης σύμφωνο με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ("OHSAS") 18001 και το Πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001.

Η συμμόρφωση της Capital με όλα τα παραπάνω πρότυπα είναι πιστοποιημένη από την Lloyds Register of Shipping.

Η προσέγγιση της Capital στους τομείς της θαλάσσιας υγείας, της ασφάλειας, της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας ((ΥΑΠΕΠ / HSQEE) επικεντρώνεται στην πρόληψη. Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς και άλλα προαπαιτούμενα θεωρείται ως  το ελάχιστο δυνατό που μπορεί να γίνει.

Η Capital ήταν η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που το 2014 έλαβε ανεξάρτητη επαλήθευση και πιστοποίηση από την Lloyds Register of Shipping για την επιχειρηματική της στρατηγική σύμφωνα με την "Στρατηγική Αντίληψη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), για μια βιώσιμη Ναυτιλία". Η Capital ενσωματώνει βασικές «επιταγές» και «στόχους», όπως ορίζονται από τον IMO στα συστήματα διαχείρισης της εταιρείας σε όλες τις θυγατρικές της. Η Capital έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, σχεδίων, διαδικασιών, καθώς και για την δημιουργία συστημάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Προτεραιότητα έχει δοθεί στην προώθηση μιας νοοτροπίας ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη στήριξη των ναυτικών. Επιπλέον, η στρατηγική θα περιλαμβάνει μια εκστρατεία για τη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία,καθώς και τη διερεύνηση και αξιολόγηση της δυναμικής των εναλλακτικών καυσίμων πλοίων - ιδιαίτερα του LNG (ΥΦΑ).

Η ποιότητα των υπηρεσιών της Capital Ship Management και και η άψογη λειτουργία του HSSE  «ΥΑΠΠ» (υγεία, ασφάλεια, προστασία και περιβάλλον), τονίστηκε όταν η Capital επιλέχθηκε ως «Εταιρία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελεοειδών προϊόντων της χρονιάς 2009» (‘Tanker Company of the Year2009’) στα ετήσια βραβεία ελληνικής ναυτιλίας (Lloyd’s List Greek Shipping Awards). Η εταιρεία υιοθέτησε και εφάρμοσε πρόσθετα πρότυπα κατά τη διάρκεια του 2009, συμπεριλαμβανομένων των αρχών διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας, και έλαβε την πιστοποίηση του Lloyd's Register για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισής της ( Lloyd's Register Certification for its Integrated Management System), παράγοντες που συνέβαλλαν αμφότεροι στην επίτευξη αυτού του βραβείου.

 • UKAS AND ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-50001
 • Intertanko
 • Rina
 • Helmepa
 • Tanker Company of the Year
 • Amver
 • Green Flag 2018
 • Excellence Award - GREEN4SEA
 • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
 • BIMCO
 • GREEK SHIPPING AWARDS 2021 - THE SAFETY AWARD