Διαπιστεύσεις

Η Capital είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη σε όλα τα θέματα που απασχολούν την «ΥΑΠΠ» (υγεία, ασφάλεια, προστασία και περιβάλλον), εφαρμόζοντας πλήρως όλες τις κανονιστικές προδιαγραφές και τα πρότυπα του κλάδου, ενώ παράλληλα συνεχώς εφαρμόζει και βελτιώνει τις επιδόσεις της όσον αφορά στο περιβάλλον και την ασφάλεια. Ενδιαφέρεται τα μέγιστα για τη διασφάλιση της προστασίας και της υγείας των πληρωμάτων της, του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος, έχοντας λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την ευημερία τους.

Η Capital Ship Management λειτουργεί κάτω από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, σύμφωνα με τον κώδικα Διεθνούς Διαχείρισης Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ISM (International Safety Management) του IMO (International Maritime Organization).Το σύστημα διαχείρισης της Capital είναι επίσης σύμφωνο με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, το πρότυπο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301, το Πρότυπο Υγιεινής & Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας ("OHSAS") 45001 και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001. Η συμμόρφωση της Capital με όλα τα παραπάνω πρότυπα είναι πιστοποιημένη από την εταιρία νηογνώμονα Lloyd's Register of Shipping (LRS).

Στις 7 Μαρτίου 2017, η Capital ολοκλήρωσε την πρώτη διαπιστευμένη αξιολόγηση του σχεδίου παρακολούθησης MRV για το πλοίο M / T 'Alkiviadis'. Η αξιολόγηση ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε παγκοσμίως από την LRQA και διεξήχθη σύμφωνα με τον κανονισμό της (ΕΕ) 2015/757 (Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες), γνωστός και ως κανονισμός MRV.

Η  Capital Ship Management εφαρμόζει αυστηρό κώδικα δεοντολογίας για τους υπαλλήλους της στην ξηρά και στην θάλασσα επί των πλοίων. 

Οι νηογνώμονες της Εταιρείας είναι οι American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNV GL και Lloyd's Register με τους οποίους απολαμβάνει εξαιρετικές και μακροχρόνιες σχέσεις.

Η Capital Ship Management υπηρετεί με πλήρη αφοσίωση την διαφάνεια και τον οικονομικό έλεγχο, υποκείμενη σε πλήρη λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα των ΗΠΑ και του Sarbanes - Oxley Act (ορκωτός ελεγκτής: Deloitte).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • UKAS AND ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-50001
 • Intertanko
 • Rina
 • Helmepa
 • Tanker Company of the Year
 • Amver
 • Green Flag 2018
 • Excellence Award - GREEN4SEA
 • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
 • BIMCO
 • GREEK SHIPPING AWARDS 2021 - THE SAFETY AWARD