Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Capital Ship Management Corp. («Capital») είναι μια διακεκριμένη ποντοπόρος εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σε κάθε τομέα της διαχείρισης πλοίων και διαχειρίζεται σήμερα ένα στόλο αποτελούμενο από 44 δεξαμενόπλοια (12 VLCCs, 1 Suezmax, 4 Aframaxes, 26 MR/Handy chemical/product και 1 μικρό δεξαμενόπλοιο) με συνολική χωρητικότητα περίπου 5.55 εκατομμύρια τόνους (dwt). Ο υπό διαχείριση στόλος περιλαμβάνει πλοία της Diamond S Shipping Inc., εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά του NYSE.
 
Η Capital διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση διαφoρετικών τύπων πλοίων και μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων (VLCC, Suezmax, Aframax / LR2, Panamax / LR1, MR / Handy και μικρών δεξαμενόπλοιων), πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεγέθους 1.700 έως 9.500 TEU, πλοίων ξηρού φορτίου (Cape, Panamax, Handymax και Handy), καθώς και πλοίων ειδικά ναυπηγημένων για μεταφορές διαφορετικών φορτίων (OBOs).

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Η εξαιρετική απόδοση της Capital Ship Management έχει αναγνωριστεί από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και σημαντικούς μεταπωλητές του κλάδου. Είναι μία από τις λίγες εταιρίες διαχείρισης πλοίων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη συνολική διαδικασία αξιολόγησης πολλών μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών κι έχει επίσης εδραιώσει μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους μεταπωλητές, πλοιοκτήτες και ναυτιλιακούς πράκτορες. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε τομέα της διαχείρισης πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: ασφάλεια και τεχνική διαχείριση, αιτήματα αποζημιώσεων & ασφάλιση, ανεφοδιασμός τροφοδοσία καύσιμων, προετοιμασία αξιολόγησης ελέγχου και παρακολούθησης παρουσίας, αξιολόγηση κινδύνων, σχεδιασμός και επίβλεψη νεότευκτων πλοίων, υπηρεσίες πληροφορικής, λογιστική, οικονομική διαχείριση και άλλες διοικητικές λειτουργίες, καθώς επίσης και εσωτερική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, όπως στελέχωση και  κατάρτιση του προσωπικού με την χρήση τεχνολογίας αιχμής.

Στόλος Κατηγορίας Πάγου

Ο στόλος της κατηγορίας πάγου (Ice Class) που διαχειρίζεται η Capital, είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Περιλαμβάνει 18 πλοία, μεταξύ των οποίων 1  δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου Suezmax, 2 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων, τύπου Ice Class 1C Aframax, 14 δεξαμενόπλοια χημικών / προϊόντων, τύπου Ice Class 1A Medium Range (MR), και 1 μικρό δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων. Τα πλοία της κατηγορίας Ice Class προσδίδουν στην Capital  ένα θεμελιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δραστηριοποιήθηκαν επιτυχώς σε λιμάνια όπως τα: Vysotsk, Primorsk, St. Petersburg, Quebec, Three Rivers, Montreal, Vitino, Jinzhou, Slavyanka υπό ακραίες χειμερινές συνθήκες. Τα πλοία της κατηγορίας Ice Class της Εταιρείας είναι στελεχωμένα με άρτια καταρτισμένους κι έμπειρους αξιωματικούς και πληρώματα.

  • UKAS AND ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-50001
  • Intertanko
  • Rina
  • Helmepa
  • Tanker Company of the Year
  • Amver
  • Green Flag 2018
  • Excellence Award - GREEN4SEA
  • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
  • BIMCO