Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Capital Ship Management Corp. («Capital») είναι μια διακεκριμένη ποντοπόρος εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σε κάθε τομέα της διαχείρισης πλοίων και διαχειρίζεται σήμερα ένα στόλο αποτελούμενο από 38 δεξαμενόπλοια (11 VLCCs, 11 Aframaxes, 6 MR/Handy chemical/product και 0 μικρό δεξαμενόπλοιο) με συνολική χωρητικότητα περίπου 5.90 εκατομμύρια τόνους (dwt). 
 
Η Capital διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση διαφoρετικών τύπων πλοίων και μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων (VLCC, Suezmax, Aframax / LR2, Panamax / LR1, MR / Handy και μικρών δεξαμενόπλοιων), πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεγέθους 1.700 έως 9.500 TEU, πλοίων ξηρού φορτίου (Cape, Panamax, Handymax και Handy), καθώς και πλοίων ειδικά ναυπηγημένων για μεταφορές διαφορετικών φορτίων (OBOs).
 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Η εξαιρετική απόδοση της Capital Ship Management έχει αναγνωριστεί από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και σημαντικούς μεταπωλητές του κλάδου. Είναι μία από τις λίγες εταιρίες διαχείρισης πλοίων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη συνολική διαδικασία αξιολόγησης πολλών μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών κι έχει επίσης εδραιώσει μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους μεταπωλητές, πλοιοκτήτες και ναυτιλιακούς πράκτορες. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε τομέα της διαχείρισης πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: ασφάλεια και τεχνική διαχείριση, αιτήματα αποζημιώσεων & ασφάλιση, ανεφοδιασμός τροφοδοσία καύσιμων, προετοιμασία αξιολόγησης ελέγχου και παρακολούθησης παρουσίας, αξιολόγηση κινδύνων, σχεδιασμός και επίβλεψη νεότευκτων πλοίων, υπηρεσίες πληροφορικής, λογιστική, οικονομική διαχείριση και άλλες διοικητικές λειτουργίες, καθώς επίσης και εσωτερική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, όπως στελέχωση και  κατάρτιση του προσωπικού με την χρήση τεχνολογίας αιχμής.

 • UKAS AND ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-50001
 • Intertanko
 • Rina
 • Helmepa
 • Tanker Company of the Year
 • Amver
 • Green Flag 2018
 • Excellence Award - GREEN4SEA
 • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
 • BIMCO
 • GREEK SHIPPING AWARDS 2021 - THE SAFETY AWARD