Τεχνική διαχείριση

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Τεχνική διαχείριση

  • Τεχνική διαχείριση πετρελαιοφόρων, πλοίων εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων ξηρού φορτίου.
  • Σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης (PMS).
  • Επιδιόρθωση και επισκευή μηχανημάτων.
  • Σχεδιασμός νεότευκτων και τροποποίηση σκαφών, σύναψη συμβάσεων και επίβλεψη.
  • Ναυπήγηση, επισκευές - σχεδιασμός και παρακολούθηση.
  • Τεχνική υποστήριξη σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24/7, συμπεριλαμβανομένης της επί τόπου παρακολούθησης.
  • Παρακολούθηση επιθεωρήσεων
  • Καταχώρηση πλοίων και πιστοποίηση.
  • Επιθεωρήσεις πριν από αγορά, επιθεωρήσεις ζημιών και εκτιμήσεις.
  • Κατάρτιση, έλεγχος προϋπολογισμού, οικονομικές προβλέψεις.

Διαχείριση Κινδύνων

  • Διερεύνηση και ανάλυση ατυχημάτων
  • Διαχείριση ασφάλειας
  • Περιβαλλοντική διαχείριση
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Σχεδιασμός αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων και εκτάκτων αναγκών.
  • Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων.
  • Βέλτιστες  πρακτικές του κλάδου

Διαχείριση Πληρωμάτων

  • Πρόσληψη και επιλογή ικανού και καταρτισμένου προσωπικού.
  • Υψηλό ποσοστό διατήρησης για αξιωματικούς και πληρώματα
  • Πλήρως ιδιόκτητα ή συνδεδεμένα γραφεία στελέχωσης πληρωμάτων στην Κωνστάντζα (Ρουμανία), το Νοβοροσίσκ (Ρωσία) και τη Μανίλα (Φιλιππίνες).
  • Χορηγία της Ρουμανικής Ναυτικής Ακαδημίας στην Κωνστάντζα, της οποίας οι καλύτεροι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και ταξιδεύουν στα πλοία της Εταιρείας.
  • Διατήρηση αρχείων προσωπικού.
  • Αξιολογήσεις απόδοσης.
  • Αυστηροί προενταξιακοί ιατρικοί έλεγχοι. 

Εκπαίδευση

  • Εσωτερική κατάρτιση που εκτελείται από κατάλληλα ειδικευμένο και έμπειρο ανώτερο προσωπικό, καθώς και από συμβεβλημένα τρίτα μέρη.
  • Στοχευμένη κατάρτιση πληρωμάτων.
  • Εκπαίδευση στο πλοίο με βάση τη χρήση  Η/Υ.
  • Σεμινάρια/εξάσκηση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε συνθήκες πάγου στη θάλασσα.
  • Συμπληρωματική κατάρτιση μέσω των γραφείων προσλήψεών μας στην Κωνστάντζα (όπου υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο κέντρο εκπαίδευσης), στο Νοβοροσίσκ και τη Μανίλα.
  • Χορηγία εκπαιδευτικού προγράμματος δοκίμων στην Κωνστάντζα.
  • Συνδεδεμένο πρακτορείο στη Σιγκαπούρη, που χρησιμοποιείται ως κέντρο εκπαίδευσης και ενημέρωσης/αναφοράς.
  • Εκπαίδευση σχετικά με την ποιότητα, την περιβαλλοντική συνείδηση, θέματα προστασίας και ασφάλειας για το προσωπικό της ξηράς.
  • Κεντρικό γραφείο ενημέρωσης καπετάνιων και αρχιμηχανικών.
  • Εκπαίδευση διαχείρισης Γέφυρας  &  Μηχανής  για ανώτερους αξιωματικούς.
  • Συχνή εκπαίδευση επί του πλοίου  που διενεργείται από επιθεωρητές της εταιρείας.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

  • Άριστη συνεργασία με ομάδα καταξιωμένων προμηθευτών σε ολόκληρο τον κόσμο.
  • Μαζική προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών των πλοίων.
  • Κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στο σωστό μέρος, την κατάλληλη στιγμή.
  • «Μαζικές εκπτώσεις» σε ανταλλακτικά και προμήθειες πλοίων.
  • Τεχνογνωσία στην εφοδιαστική υλικοτεχνική υποδομή.
  • Έλεγχος ποιότητας και κόστους.

Claims and Insurance

  • Διεκπεραίωση και χειρισμός όλων των διαφορών και απαιτήσεων που αφορούν τα ναυλοσύμφωνα, τα μνημόνια συμφωνίας (ΜΟΑ), το πλήρωμα, το φορτίο, την απώλεια ναύλου, την απόδοση ( performance claims) και τις H&M απαιτήσεις.
  • Απόκτηση P&I και H&M ασφάλισης με μειωμένα ασφάλιστρα (premia).
  • Διεκπεραίωση και χειρισμός ζητημάτων σχετικά με τα  ασφάλιστρα (premia) και την είσπραξη απαιτήσεων.
  •  Παροχή Υποστήριξης 24/7

Υπηρεσίες Πληροφορικής

  • Διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, ανάπτυξη εφαρμογών, εκπαίδευση προσωπικού,         ολοκληρωμένη διαχείριση μηνυμάτων, επεξεργασία δεδομένων, αναβάθμιση εξοπλισμού και συστημάτων.
  • Εξατομικευμένα συστήματα λογισμικού.
  • Ευελιξία και ακρίβεια στην υποβολή εκθέσεων, τη λογοδοσία και τη συντήρηση.
  • Μηχανογραφική υποστήριξη στο προσωπικό των πλοίων και το προσωπικό ξηράς.
  • Ενοποιημένο λογισμικό που εφαρμόζεται από τις απαιτήσεις των πλοίων έως τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
  • Άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά αποδοτικά συστήματα επικοινωνίας ,τόσο στα πλοία όσο και στην ξηρά.
  • Αξιόπιστες και προηγμένες λύσεις διαχείρισης δικτύου.
  • 24/7 υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ανεφοδιασμός Καυσίμων

  • Άριστης ποιότητας σχέσεις με παγκόσμιους προμηθευτές.
  • Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Εξαιρετικό πιστωτικό κύρος.
  • Άμεση και αποτελεσματική 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμο.
  • Υποστήριξη μετά τον ανεφοδιασμό.

Ειδικές Υπηρεσίες

  • Προετοιμασία και παρακολούθηση επιθεώρησης.
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
  • Έλεγχος συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας (στα πλοία & και στην ξηρά).
  • Επιθεώρηση πριν από αγορά.
  • Διαχείριση κινδύνου.
  • Συγκριτική αξιολόγηση - βασικοί δείκτες απόδοσης - δείκτες απόδοσης πλοίων.
  • Αξιολόγηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία (OHSAS).
  • Ναυλώσεις.
  • Αγορές και πωλήσεις.
  • ISO9001 - ISO14001 - IHSAS 18001
  • ISO 50001
  • Intertanko
  • Rina
  • Helmepa
  • Tanker Company of the Year
  • Amver
  • Green Flag 2018
  • Excellence Award - GREEN4SEA
  • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
  • BIMCO