ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ENERGY EFFICIENCYΗ ναυτιλία αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων. Ωστόσο,  οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από την παγκόσμια ναυτιλία είναι σημαντικές και διαρκώς αυξανόμενες, λόγω της αύξησης των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών των αγαθών. Τα αέρια του θερμοκηπίου - διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μεθάνιο (CH4) - παγιδεύουν την υπεριώδη ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης και διατηρούν τον πλανήτη θερμότερο σε μια θερμοκρασία 33 ° C (91 ° F). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι,  η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 )από δραστηριότητες προκαλούμενες από τον άνθρωπο ,ευθύνεται  για την αύξηση της θερμοκρασίας της γης. Το μεθάνιο( CH4) έχει περίπου 21 φορές περισσότερο τη δυνατότητα υπερθέρμανσης του πλανήτη έναντι  του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 )

Οι κύριες πηγές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την Capital προέρχονται από την καύση των καυσίμων και τον εξαερισμό των δεξαμενών(98% από την καύση  και 2% από τον εξαερισμό) .

Ο στρατηγικός στόχος της Capital, στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, είναι να διατηρήσει την ηγετική θέση της στον κλάδο, συνδυάζοντας την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις τρέχουσες δραστηριότητές της, με τις επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα των νέων πλοίων. Η Capital κατέχει ηγετική θέση στον διάλογο του κλάδου σχετικά με τα ρυθμιστικά πλαίσια για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Το 2009, η Capital ανέπτυξε ένα σχέδιο που δεσμεύει την επιχείρηση να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%, με σημείο αναφοράς μια αρχική τιμή το 2009, κατά τη διάρκεια μιάς ενδεκαετούς περιόδου έως το 2020.

Η Capital έχει επιδιώξει να βελτιώσει περαιτέρω την ενεργειακή της απόδοση μέσω της ενεργού διαχείρισης των ταξιδιών: δρομολόγηση με βάση τις καιρικές συνθήκες και βελτιστοποίηση της ταχύτητας, καθώς και χρήση πρόγνωσης του καιρού μεγάλου βεληνεκούς  για την εκτίμηση της πορείας και της ταχύτητας.

Από το 2010, η Capital υλοποιεί το σχέδιο της «Εικονικής Άφιξης», της οποίας επικεφαλής είναι ο OCIMF και η Intertanko. Η ιδέα συνίσταται στη χρήση ενός διαπιστευμένου ανεξάρτητου τρίτου μέρους,το οποίο πιστοποιεί την εξοικονόμηση που προκύπτει από την επιβράδυνση των πλοίων και, στη συνέχεια, κατανέμει τα οφέλη μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ιδιοκτήτη του φορτίου. Τα οφέλη περιλαμβάνουν εξοικονόμηση καυσίμων, αλλά και λιγότερες εκπομπές αερίων. Επιπρόσθετα, μια σειρά από Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης, όπως ο προγραμματισμός των ταξιδιών,το γυάλισμα της προπέλας και ο καθαρισμός του κύτους, η παρακολούθηση της απόδοσης των Μ/Ε και D/G, είναι μόνο μερικοί από τους βασικούς άξονες της ενεργειακής απόδοσης.

 • UKAS AND ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-50001
 • Intertanko
 • Rina
 • Helmepa
 • Tanker Company of the Year
 • Amver
 • Green Flag 2018
 • Excellence Award - GREEN4SEA
 • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
 • BIMCO
 • GREEK SHIPPING AWARDS 2021 - THE SAFETY AWARD