ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Capital θέτει ως προτεραιότητα και ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη εποικοδομητικών μακροχρόνιων σχέσεων με διαπρεπείς πλοιοκτήτες, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες , ρυθμιστικές αρχές, νηογνώμονες, επαγγελματικές ενώσεις, ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να παράσχει βιώσιμες  ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Η Capital παραμένει στην πρώτη γραμμή της έρευνας και των κανονιστικών εξελίξεων.


SOCIAL RESPONSIBILITYΗ Capital δεσμεύεται ως ηγέτης του κλάδου στην τεχνική έρευνα και την περιβαλλοντική διαχείριση,καθώς και για να συμμετάσχει στις συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αναπτύξει μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του κλάδου στο περιβάλλον.

Το 2016 η Capital συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα ABS, με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και της εταιρείας Metrisi Ltd., για την ανάπτυξη αισθητήρων που μετρούν τη δύναμη που ασκείται από το κύριο σύστημα πρόωσης του άξονα πάνω στα έδρανα των πλοίων.

Το 2014 η Capital συμμετείχε σε ένα Κοινό Αναπτυξιακό Σχέδιο με τον νηογνώμονα Lloyds Register και το DSME, που εξέταζε ειδικά τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου, τις τεχνολογικές προδιαγραφές και τα κόστη του, συμπεριλαμβανομένων της απόδοσής του ως καυσίμου, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για την ασφάλεια από τη χρήση του μελλοντικά ,σε ένα υπερβολικά μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (14.000 TEU).

Η Capital έχει εμπλακεί σε διάφορες προτάσεις έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ναυτιλιακά προγράμματα συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες εταιρειών της ΕΕ, με διάφορους εταίρους.


SOCIAL RESPONSIBILITY

Το 2012 η Capital είχε αναμειχθεί στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα σχετικά με το έργο «D.A.S.H.», που αφορούσε την «Διαχείριση Ζημιών από τη διάβρωση των δομών του κύτους των πλοίων με Προηγμένες Μη-Καταστροφικές Δοκιμαστικές Τεχνολογίες». Η εφαρμογή της έρευνας αφορούσε μια κοινοπραξία εταιρειών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων: το American Bureau of Shipping (Ευρώπη),  το Lisnave Shipyard (Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ  και το Πανεπιστήμιο Strathclyde (Ηνωμένο Βασίλειο), το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας "Δημόκριτος"και το Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα),το Asociacion Centro Tecnologico Naval y Del Mar (Ισπανία),το BunDesanstalt Fuer Materialforschung & Pruefung(Γερμανία) και άλλες εξέχουσες εταιρείες και ερευνητικά κέντρα.

Το 2013 η Capital συμμετείχε σε μια παρόμοια ερευνητική πρόταση με ορισμένους από τους παραπάνω συνεργάτες της, για μια έρευνα ΠΑΒΕΤ , χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού.

Η Capital συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα Πράσινη Σημαία του λιμανιού του Long Beach (Long Beach Green Flag) για τη μείωση της ταχύτητας των πλοίων.

Η Capital είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του ερευνητικού προγράμματος Safepec "Προώθηση της Ασφάλειας στην Ναυτιλιακή Επιχείρηση" (2015-2017). Άλλοι εταίροι που περιλαμβάνονται: το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πολυτεχνείο του Mονάχου, ο Νηογνώμονας DNV-GL. Το έργο προωθεί καινοτόμες, έτοιμες για χρήση τεχνικές, προκειμένου να καταστήσει τις επιθεωρήσεις πλοίων για την ασφάλεια πιο αξιόπιστες - και πιο οικονομικές. Αναπτύσσει ένα ενοποιημένο πλαίσιο βασισμένο στον κίνδυνο ,δομημένο πάνω στην ανάλυση των ιστορικών δεδομένων των ατυχημάτων, των σχεδόν χαμένων περιπτώσεων , των ελλείψεων και των μη συμμορφώσεων, που εντοπίζονται από διάφορους τύπους επιθεωρήσεων. Με βάση αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται ένα πρωτότυπο λογισμικό που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα και τη συνεκτική λογική ερμηνεία αυτών των πηγών δεδομένων,και μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση της βλάβης, είτε στη δομή είτε στον εξοπλισμό του πλοίου.

Επιπροσθέτως η Capital συμμετέχει μέσω των εκπροσώπων της σε διάφορα επιστημονικά φόρα (π.χ. Tradewinds Forum, Safety4Seas, NTUA, Marine Money, Capital Link, εκδηλώσεις Τεχνολογικών Ακαδημιών κλπ) ,παρουσιάζοντας την εμπειρία ενός σύγχρονου διαχειριστή πλοίων, που αντιμετωπίζει όλες τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ναυτιλίας.

Η Capital έχει επίσης συνεργαστεί  με διάφορους ακαδημαϊκούς φορείς ,όπως το Alba Graduate Business School και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τη φιλοδοξία να συμβάλει στην εκπαίδευση των φοιτητών ναυτιλιακών σπουδών, ενθαρρύνοντας τις ακαδημαϊκής φύσεως επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της και παρέχοντάς τους την ευκαιρία να αναλάβουν συγκεκριμένα έργα,που σχετίζονται με τη λειτουργία μιάς σύγχρονης εταιρείας διαχείρισης πλοίων. 

Επιπλέον, η Capital έχει γίνει χορηγός σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες όπως αυτές του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος (Πειραιάς), της Εθνικής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Ύδρα), του ερευνητικού προγράμματος Κένταυρος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), του 'Oxford Bunker Course' της Ακαδημίας Petrospot και άλλων.

Τέλος, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η Capital προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τα παιδιά και τα εγγόνια των εργαζομένων της.

  • ISO9001 - ISO14001 - IHSAS 18001
  • ISO 50001
  • Intertanko
  • Rina
  • Helmepa
  • Tanker Company of the Year
  • Amver
  • Green Flag 2015
  • Excellence Award - GREEN4SEA
  • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe